Obecny proboszcz

ks. Witold Lubaniak

Poprzedni proboszczowie (od 1920 roku)

ks. Bolesław Walewski 1919 – 1922
ks. Józef Świątczak 1956 – 1963
ks. Józef Madaliński 1922 – 1926
ks. Henryk Fiutkowski 1963 – 1969
ks. Roman Borowski 1926 – 1929
ks. Franciszek Solarczyk 1969 – 1978
ks. Stanisław Rabiński 1929 – 1937
ks. Józef Nikiel 1979 – 1987
ks. Stanisław Lesiewicz 1937 – 1946
ks. Józef Stachniak 1987 – 1996
ks. Franciszek Rzazek 1946 – 1956
ks. Stanisław Mendel 1996 – 2018